Poniżej prezentujemy wybrane, ciekawe konkursy skierowane do małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Funduszy Europejskich planowanych do przeprowadzenia w roku 2024. Zachęcamy do współpracy w tym zakresie z naszą Kancelarią. Środki w szczególności mogą pójść na opracowanie innowacji, inwestycję służącą wprowadzeniu innowacji do produkcji, promocję na zagranicznych rynkach, inwestycje ekologiczne w firmie, kompetencje pracowników, wzornictwo przemysłowe itp. Zachęcamy do lektury poniższego wykazu:

Wybrane konkursy w ramach Funduszy Europejskich dla przedsiębiorców w roku 2024

Program/Działanie123456789101112
FE Polska Wschodnia / 1.2 Automatyzacja i robotyzacja w MŚP       x x   
FE Polska Wschodnia / 1.3 Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP (opracowanie modeli)   4 x x xx x x x x
FE Polska Wschodnia / 1.3 Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP (wdrożenie modeli)     13 xx x x x19
FE Polska Wschodnia / 1.4 Wzornictwo w MŚP     x x x     
FE Polska Wschodnia / 1.4 Wzornictwo w MŚP     x x x     
FE Nowoczesna Gospodarka / 1.1. Ścieżka SMART (Konsorcja) xx8        
FE Nowoczesna Gospodarka / 1.1. Ścieżka SMART (pojedyncze MSP)     27 xx x24  
FE Nowoczesna Gospodarka / 1.11. Ścieżka SMART Dostępność (pojedyncze MSP)     27 xx x24  
FE Nowoczesna Gospodarka / 2.12. Granty na eurogranty   18 x x x x x x x
FE Nowoczesna gospodarka / 2.25. Promocja marki innowacyjnych MŚP    2819  1528  
FE Nowoczesna gospodarka / 3.1. Kredyt ekologiczny   25 x x25  17 x30
FE NiKS / 1.1. Efektywność energetyczna – Poprawa efektywności energetycznej (wraz z instalacją OZE) w dużych i średnich przedsiębiorstwach – nabór dla ostatecznych odbiorców wsparcia31x12        
FE NiKS / 1.4 .Gospodarka odpadami oraz gospodarka o obiegu zamkniętym – Rozwijanie recyklingu odpadów         31 x30
FE NiKS / 1.4. Gospodarka odpadami oraz gospodarka o obiegu zamkniętym – Optymalizacja gospodarki surowcami i odpadami w przedsiębiorstwach w celu realizacji założeń GOZ         31 x30
FE NiKS / 2.2. Rozwój OZE – Budowa, przebudowa, modernizacja i rozbudowa odnawialnych źródełenergii w zakresie wytwarzenia biometanu wraz z przyłączeniem do sieci gazowej –  nabór dla ostatecznych odbiorców wsparcia.Budowa lub rozbudowa odnawialnych źródeł energii w zakresiewytwarzania energii elektrycznej i/lub ciepła z biogazu wraz z magazynami energii działającymi na potrzeby danego źródła OZE oraz przyłączeniem do sieci, w tym z infrastrukturą umożliwiającą wykorzystanie ciepła wytworzonego w skojarzeniu –  nabór dla ostatecznych odbiorców wsparcia.31 xx12        
liczby – oznaczają datę dzienną początku i końca okresy przyjmowania wniosku o dofinansowanie projektu, jeśli jest już znana, x – miesiące, w których te wnioski są przyjmowane

Podobne wpisy