W związku z sytuacją w Ukrainie przekazujemy Państwu informacje, które otrzymaliśmy od Polskiej Izby Rzeczników Patentowych i polskich kancelarii patentowych współpracujących z ukraińskimi rzecznikami patentowymi:

– Ukraińskie kancelarie patentowe pracują zdalnie i kontynuują  swoją działalność w możliwym zakresie. Monitorowane są wszystkie terminy i wykonywane wszelkie niezbędne czynności. Sytuacja jednak nie pozwala na złożenia oryginałów dokumentów;

– Ukraiński Urząd Patentowy (UA PTO) pracuje zdalnie, bez możliwości złożenia oryginałów dokumentów na papierze;

– Ukraiński Urząd Patentów (UA PTO) działa za pośrednictwem internetowego systemu zgłoszeń. Na dzień dzisiejszy żadne terminy nie są zawieszane ani odraczane. W związku z powyższym wszystkie terminy pozostają ważne i należy ich przestrzegać. Ponadto nadal możliwe jest składanie nowych wniosków;


– Również niektóre sądy ukraińskie działają w miarę możliwości. Jednak o ile bezpieczeństwo ludzi i dokumentów jest priorytetem, już zapowiedziały zawieszenie swojej działalności do odwołania. Nadal będą monitorowane wszystkie toczące się postępowania sądowe w celu terminowego dostarczania aktualizacjI;

– Izba Przemysłowo-Handlowa Ukrainy (w tym przypadku organ właściwy) wystosowała pismo w sprawie wystąpienia siły wyższej, które może być podstawą do wydłużenia lub przywrócenia niedotrzymanych terminów;

Ukraina w pełni szanuje wszystkie prawa krajowe i traktaty międzynarodowe, których jest stroną, dlatego wszystkie prawa własności intelektualnej pozostają w mocy bez żadnych wyjątków

Similar Posts