KIM JESTEŚMY?

D-05

            Kancelaria Konsultingowa GRANTINO i Kancelaria Prawno-Patentowa prowadzona jest przez Dariusza Dąbka, który jest uznanym autorytetem w zakresie funduszy europejskich, rozwoju przedsiębiorczości i zasobów ludzkich, współpracującego z rzeszą specjalistów różnych branż (prawo, ekonomia, zarządzanie, nauki techniczne, psychologia itp.).

 • Właściciel posiada ponad 15 lat doświadczenia w zakresie pozyskiwania
  i rozliczania dotacji ze środków europejskich
 • Kancelaria istnieje na rynku od 2016 roku
 • Właściciel jest prawnikiem i rzecznikiem patentowym
 • Z Kancelarią na co dzień współpracuje kilkunastu specjalistów z uzupełniających się dziedzin (prawo, finanse, w tym finansowanie zwrotne, ekonomia, inżynieria), którzy posiadają także doświadczenie w prowadzeniu biznesu
 • Właściciel w latach 2013-2016 pełnił funkcję Zastępcy Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
 • Za swoją działalność właściciel otrzymał liczne nagrody, w tym tytuł Eurolidera roku 2009
            Dariusz Dąbek jest absolwentem studiów magisterskich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz studium prawa europejskiego prowadzonego przez Fundację Prawa Europejskiego w Warszawie pod naukowym i dydaktycznym patronatem Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych w Łodzi. Był stypendystą programu TEMPUS na Uniwersytecie Maastricht (Holandia). W roku 2020 uzyskał on uprawnienia rzecznika patentowego, wpisany jest na listę rzeczników patentowych przed Urząd Patentowy RP pod nr 3538. Posiada ponad 24-letnie doświadczenie zawodowe, w tym ponad 16-letnie związane z opracowywaniem i realizacją projektów finansowanych ze źródeł Unii Europejskiej. Posiada także certyfikat zarządzania projektami Prince 2 na poziomie Practitioner oraz trenera z zakresu funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. W roku 2014 ukończył podyplomowe studia z zakresu administrowania funduszami unijnymi w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
 

GRANTINO W LICZBACH

0

KLIENTÓW

Tylu Klientów zaufało naszej Kancelarii

0

PROJEKTÓW

Dla takiej ilości prowadzonych przez nas projektów uzyskaliśmy dofinansowanie  

0

MILIONÓW

Tyle środków pozyskaliśmy już dla naszych Klientów ze środków Unii Europejskie

0

EKSPERTÓW

To krąg naszych stałych współpracowników

 • Z NAMI ZREALIZUJESZ SWOJE ASPIRACJE ZAWODOWE
 • Z NAMI UREALNISZ SWOJE MARZENIA
 • Z NAMI OSIĄGNIESZ SWÓJ CEL

             Dariusz Dąbek od listopada 2013 r. do marca 2016 r. pełnił funkcję Zastępcy Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie, nadzorując i realizując przedsięwzięcia z zakresu rozwoju polskiego sektora kosmicznego, zasobów ludzkich i adaptacyjności kadr polskich przedsiębiorstw oraz promocji polskiej gospodarki w związku Wystawą Światową EXPO 2015 w Mediolanie.

W 2009 roku otrzymał tytuł Eurolidera w konkursie Ministra Rozwoju Regionalnego. Jest współautorem wielu projektów z zakresu edukacji, kształcenia kadr i promocji gospodarki oraz rozwoju turystyki. W 2009 roku projekt „Gmina Bieliny – Nasze Miejsce Mocy”, którego jest współautorem, uzyskał wyróżnienie specjalne europejskiego jury konkursu „Europejskie Nagrody Przedsiębiorczości”, a w roku następnym projekt „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”, którym zarządzał, uzyskał zaszczytny tytuł „Najlepszej inwestycji w człowieka” w konkursie „Dobre Praktyki EFS 2010”. Był to prawdopodobnie największy projekt edukacyjny w Polsce, w którym uczestniczyło ponad 142 tysiące uczniów, 8 tysięcy nauczycieli, a zespół projektowy liczył ponad 50 osób. Swoją karierę zawodową rozpoczął w 1998 roku w sektorze przedsiębiorstw, zbierając doświadczenia w świadczeniu pomocy prawnej i prowadzeniu działań marketingowych. 
D-04
Następnie pracował w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach, gdzie zajmował się kolejno promocją gospodarczą regionu, a następnie prowadzeniem działań informacyjnych o Unii Europejskiej. Od 2003 roku, przez kolejne sześć lat, zajmował się w Urzędzie Gminy w Bielinach obsługą prawną i przygotowywaniem projektów finansowanych z UE. Następnie od 2010 roku rozpoczął karierę w spółce Grupa Edukacyjna, gdzie opracowywał i wdrażał szereg innowacyjnych projektów, dotyczących nowoczesnego nauczania. Kierował w niej także pracami Biura Zarządu, a później Działu Funduszy Zewnętrznych.
Od 22 lat jest wykładowcą akademickim i trenerem szkoleń. Jako konsultant zewnętrzny, współpracował z wieloma instytucjami otoczenia biznesu.

NASI PARTNERZY