IMPRESSUM

Nazwa firmy: 
GRANTINO
Kancelaria Konsultingowa 
Dariusz Dąbek
Kancelaria Prawno-Patentowa Dariusz Dąbek

Adres:
Ulica, numer: Mińska 25/519a
Kod pocztowy, miejscowość: 03-808 Warszawa 

Telefon:   +48 22 122 8650 
Telefaks:  +48 22 122 8651 

E-mail: d.dabek@grantino.pl

Właściciel:
Dariusz Dąbek 

Nr wpisu do CEIDG:
000507338/2016

Numer VAT UE:
PL 6571444035

REGON:

364125509

Nr rachunku bankowego: 
45194010763184295000000000