Szanowni Państwo

Informujemy, że na stronie internetowej UPRP została umieszczona informacja dotycząca sytuacji w Ukrainie w kontekście postępowań przed UPRP. Urząd Patentowy poinformował mianowicie, że prowadzone w Ukrainie działania wojenne nie stanowią podstawy do zawieszenia z urzędu toczącego się przed Urzędem Patentowym postępowania. Jednocześnie Urząd Patentowy zapewnił, że dołoży najwyższej staranności żeby w maksymalnym stopniu uwzględnić potrzeby zgłaszających, uprawnionych i pełnomocników pochodzących z Ukrainy. Mając powyższe na uwadze Urząd Patentowy z urzędu, na mocy art. 242 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 324), będzie wyznaczał dłuższe terminy, a w przypadku uchybienia terminu wszelkie wnioski będzie rozpatrywał w sposób uwzględniający nadzwyczajną sytuację panującą w Ukrainie.

Więcej informacji na stronie UPRP pod linkiem
 https://uprp.gov.pl/pl/aktualnosci/informacje/sytuacja-w-ukrainie-postepowania-przed-uprp/

Prezydium Krajowej Rady Rzeczników Patentowych

__________________________

Podobne wpisy