Dla Państwa wygody od poniedziałku 31 stycznia 2022 r. uruchomiony zostanie system rezerwacji online spotkań dla podanych niżej usług. Spotkania odbywać się będą zgodnie z Państwa wyborem i aktualnymi wymogami sanitarnymi albo w Biurze Kancelarii w Warszawie przy ul. Mińskiej 25, albo w formule online za pomocą Microsoft Teams.

Wstępna konsultacja z zakresu prawa własności intelektualnej

Ochrona własności intelektualnej

Masz rozwiązania intelektualne, które chciałbyś chronić. Zajmujemy się ochroną: praw autorskich i pokrewnych, wynalazkami, wzorami użytkowymi, wzorami przemysłowymi, znakami towarowymi, oznaczeniami geograficznymi, topografiami układów scalonych, ochroną baz danych czy domen internetowych. Pomagamy podejmować kroki prawne służące ochronie posiadanych praw własności intelektualnej. Sporządzamy także badania stanu techniki czy stanu sztuki.

Wstępna konsultacja z zakresu dotacji unijnych

Pozyskiwanie dotacji – pełna dokumentacja aplikacyjna

Usługa obejmuje opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu, przygotowanie niezbędnych, w tym biznes planów, studiów wykonalności itp., wymaganej dokumentacji do upublicznienia zamówień.

Rozliczanie dotacji i zarządzenie projektem

The scope of the service tailored to the needs of clients may include handling all formal and organizational matters in the project, financial settlements or legal advice.

Sesja coachingowa

Coaching biznesowy

Do you have a problem in the company? Don't know how to solve it? We will help you find the right solution to each problem through specialized business coaching conducted according to the standards of the International Coaching Federation.

System rezerwacji jest dostępny w zakładce Make an appointment.

Zapraszamy do korzystanie z systemu i ewentualnych spotkań face-to-face w Naszym Biurze – oazie zieleni.

Similar Posts