Przedstawiciele Kancelarii uczestniczą w dniach 27-28 kwietnia 2022 r. w Warszawie w „EUROPEJSKIM KONGRESIE INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ DLA OBSZARÓW WIEJSKICH I ROLNICTWA – POLSKA WIEŚ XXI”. Kancelaria jest partnerem tego wydarzenia.

Z inicjatywy Posła na Sejm RP Marka Sawickiego oraz byłych ministrów rolnictwa w kolejnych rządach ostatnich 30 lat, tworzących Radę Programową, powstał pomysł organizacji dorocznego wydarzenia o randze międzynarodowej pn. „Polska Wieś XXI – Europejski Kongres Innowacyjnych Rozwiązań dla Rolnictwa i Obszarów Wiejskich”.

Doceniając dorobek oraz rozwój polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich, od momentu transformacji ustrojowej w Polsce z początku lat 90-tych XX wieku, dostrzegając potrzebę dalszego wypracowywania odpowiednich rozwiązań dla polskiego i europejskiego rolnictwa oraz obszarów wiejskich w związku z kolejnymi wyzwaniami o podłożu ekonomicznym oraz środowiskowo – klimatycznym, niniejszy Kongres zakłada wypracowywanie pakietu rozwiązań i rekomendacji dla polskiej administracji oraz instytucji Unii Europejskiej.

Punktem wyjścia do podjętych prac są długofalowe polityczne cele Unii Europejskiej, określone w Europejskim Zielonym Ładzie (European Green Deal), w tym w szczególności w Strategii od pola do stołu (Farm to Fork), Strategii na rzecz bioróżnorodności (Biodiversity strategy) – obejmujące rolnictwo i obszary wiejskie, a także pakiet Gotowi na 55 (Fit for 55) – dotyczący klimatu, energii i transportu oraz Strategii na rzecz ochrony gleb 2030.

Podczas obrad pierwszego Kongresu, który odbędzie się w dniach 27-28 kwietnia 2022 roku w Warszawie, omówione zostaną założenia wyżej wskazanych dokumentów strategicznych UE oraz przeprowadzone zostaną panele dyskusyjne, szczegółowo odnoszące się do następujących obszarów tematycznych:

potencjał energii odnawialnej z wykorzystaniem biogazowni, fotowoltaiki, energii wiatrowej oraz innych innowacyjnych rozwiązań,
gleba i woda jako determinanty dla produkcji żywności oraz łagodzenia zmian klimatycznych,
rolnictwo 4.0,
ubezpieczenia rolnicze jako efektywny system zarządzania ryzykiem w gospodarstwie,
prawo rolne a wyzwania XXI wieku – przykłady rozwiązań na świecie,
zrównoważone modele rolnictwa w produkcji bezpiecznej żywności i łagodzeniu zmian klimatycznych,
praktyczne zastosowanie nauki, badań i rozwoju w rolnictwie.

Celem nadrzędnym pierwszej edycji Kongresu będzie przedstawienie konkretnych rozwiązań i przykładów pokazujących, że rolnictwo i obszary wiejskie to nie tylko miejsce produkcji i dostarczania bezpiecznej żywności. To także ważny sektor gospodarki biorący aktywny udział w działaniach na rzecz łagodzenia zmian klimatu oraz wspierający bezpieczeństwo energetyczne.

Uczestnikami Kongresu będą liderzy polskiego rolnictwa, branż i przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenach wiejskich, goście zagraniczni zajmujący się niniejszą tematyką, eksperci, naukowcy, doktoranci, studenci, przedstawiciele organizacji zawodowych i społecznych oraz dziennikarze związani z szeroko rozumianą aktywnością i życiem na obszarach wiejskich. Podsumowaniem Kongresu będzie przyjęcie dokumentu końcowego, przedstawiającego rekomendacje i stanowiska dla polskiej administracji oraz instytucji Unii Europejskiej.

Similar Posts