NOWY ZAKRES USŁUG – OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

NOWY ZAKRES USŁUG – OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Szanowni Państwo, Miło mi poinformować, iż od dnia 1 grudnia 2020 r. jestem rzecznikiem patentowym, wpisanym na listę rzeczników patentowych przez Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej pod nr 3538. To oznacza, iż zakres świadczonych przeze mnie usług rozszerza się o ochronę praw własności intelektualnej (własność przemysłowa i prawa autorskie). Oczywiście nadal będę kontynuował działalność w…