AKTUALNOŚCI

Inicjatywa „Ideas Powered for business” Fundusz dla MŚP zapewnia wsparcie finansowe małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) w celu ochrony ich praw własności intelektualnej.

Informujemy, że pojawiły się nowe przypadki wyłudzania środków pieniężnych od Klientów Urzędu Patentowego RP. Oszuści wysyłają fałszywe decyzje/upomnienia wzywające do wniesienia opłaty

Jednym z głównych celów Unii Europejskiej jest transformacja cyfrowa oraz energetyczna. Przejście do nowoczesnej i przyjaznej dla środowiska Unii Europejskiej możliwe jest

Dla Państwa wygody od poniedziałku 31 stycznia 2022 r. uruchomiony zostanie system rezerwacji online spotkań dla podanych niżej usług. Spotkania odbywać się