Kancelaria GRANTINO zaprasza Państwa do współpracy w konkursie Opracowanie modelu biznesowego GOZ-transformacji.

Współpracujący z Naszą Kancelarią eksperci pomogą Państwu zidentyfikować obszary wpisujące się w założenia konkursowe. 

Już od 2015 roku UE prowadzi prace legislacyjne mające na celu mające na celu wprowadzenie na szeroką skalę Gospodarki o Obiegu Zamkniętym GOZ.

W 2019 UE ogłosiła Europejski Zielony Ład mający na celu osiągnięcie neutralności klimatycznej i oszczędności zasobów. Gospodarka ma stać się cyrkularna – spełniać wymogi Gospodarki o Obiegu Zamkniętym. W 2020 UE wprowadziła Nowy Plan Działań GOZ oraz wprowadziła ponad 80 nowych dyrektyw i zapowiedziała wprowadzenie działań w kolejnych latach. Działania te mają coraz większy wpływ na polskich przedsiębiorców wymuszając zmiany proekologiczne w ich działalności.

Już dzisiaj warto skorzystać z funduszy skierowanych do polskich przedsiębiorców i przygotować się na nadchodzące zmiany prawa.

Na kwiecień br. planowany jest Konkurs Gospodarka o Obiegu Zamkniętym (GOZ) realizowany w ramach Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027 – konkurs skierowany do małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) prowadzących działalność gospodarczą na terenie Polski Wschodniej (województwa: warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie i Mazowsze bez Aglomeracji Warszawskiej).

Gospodarka obiegu zamkniętego (GOZ) to model mający na celu wydłużenie cyklu życia wyrobów, ograniczenia odpadów przy maksymalnym wykorzystaniu produktów. Główną zasadą jest redukcja zużycia surowców i energii w produkcji wyrobu, zaprojektowanie wyrobu w sposób umożliwiający powtórne jego wykorzystanie oraz możliwości poddania zużytego wyrobu recyclingowi – tzw. zasada 3R: reduce (redukuj), reuse (używaj ponownie), recycle (poddawaj recyklingowi).

W ramach konkursu można pozyskać środki na opracowanie modelu biznesowego GOZ-transformacji.

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty dotyczące zakupu usług doradczych obejmujących opracowanie modelu biznesowego funkcjonowania przedsiębiorstwa w oparciu o założenia GOZ (model biznesowy GOZ-transformacji), którego elementami będą w szczególności: audyt przedsiębiorstwa i doradztwo wdrożeniowe, mające na celu ustalenie możliwych kierunków transformacji przedsiębiorstwa w nurcie GOZ oraz ustalenie możliwości współpracy z innymi przedsiębiorstwami w nurcie GOZ. Doradztwo oparte jest m.in. na technice oceny cyklu życia wyrobu (LCA – Life Cycle Assessment). Jest to główne narzędzie do badania wpływu jaki na środowisko naturalne wywiera produkcja konkretnych wyrobów (od pozyskania surowców poprzez produkcję, użytkowanie aż po recykling lub utylizację)

Powyższe działania wykonać mogą dla Państwa współpracujący z nami specjaliści, przeanalizują aktualne procesy wewnętrzne i zaproponują zmiany w kierunku GOZ.

W kolejnych konkursach możliwe jest pozyskanie środków na wdrożenie modelu GOZ.

Environmentalists’ hands cupping plants earth day campaign

Czym jest model biznesowy GOZ – gospodarki w obiegu zamkniętym?

Model biznesowy GOZ to spojrzenie na firmę/przedsiębiorstwo pod kątem możliwości zidentyfikowania i wprowadzenia takich zmian, które będą skutkować zmniejszeniem szkodliwego oddziaływania na środowisko. Może to dotyczyć każdego z aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa tj. technologicznego, organizacyjnego, logistycznego, produkcyjnego bądź sprzedażowego.  

Model biznesowy GOZ (ang. CE – circular economy) w ostatnich latach staje się coraz bardziej realnym wymogiem UE wobec przedsiębiorców jako alternatywa do tradycyjnego modelu liniowego (koncentrującego biznes głównie wokół maksymalizacji zysku). Są to naturalne konsekwencje polityki proekologiczną UE, dążenia do poprawy stanu środowiska naturalnego i zakładanego osiągnięcia do 2050 roku neutralności klimatycznej we wszystkich krajach wspólnoty. W związku z powyższym coś co było dotychczas ideą bazującą na wartościach etycznych stanie się niebawem obowiązkiem każdej organizacji. Proces ten wymusi wprowadzenie istotnych zmian w procesach wytwarzania i dostarczania wartości dla klienta.

Pierwszym, naturalnym i koniecznym etapem wdrożenia modelu GOZ jest audyt przedsiębiorstwa. Możliwość pozyskania środków na usługi doradcze pomocne w jego opracowaniu jest obecnie wyjątkową szansą na zyskanie zewnętrznego wsparcia w nieuniknionym procesie transformacji przedsiębiorstwa. Audyt, czyli analiza aktualnego stanu procesów w firmie może dotyczyć zarówno skomplikowanych procesów technologicznych, jak i pozornie prostych aspektów organizacji pracy. Rozwiązaniami zalecanymi w efekcie audytu mogą być m.in. zmiany niektórych surowców bądź technologii, wdrożenie energooszczędności, wyeliminowanie strat i odpadów powstających w procesie bądź działań związanych z innymi aspektami działalności takimi jak m.in. znalezienie odbiorcy na powstające odpady, które dla kontrahenta będą stanowić doskonały surowiec do jego produkcji itp. Innym aspektem jest np. współpraca kilku podmiotów we współdzieleniu środków transportu surowców lub gotowych wyrobów co może zaowocować spadkiem emisji CO2 i spalin oraz np. aspekty ekoprojektowania, serwisowania, napraw wyrobów, wydłużanie życia produktów.

W ostatnich latach firmy dbające o podnoszenie swojej konkurencyjności na rynku promują wdrażane przez siebie działania, które dokładnie wpisują się w model GOZ. Ciekawe przykłady takich prostych innowacji pokazują dwie rozpoznawane na rynku firmy: 

– Allegro – zaczęło dostarczać przesyłki zapakowane tylko w karton z recyklingu i zachęca odbiorców do segregacji tych opakowań tak, aby mogły stać się materiałem wtórnym do produkcji kolejnych kartonów (w ten sposób cykl „życia” opakowania staje się zwielokrotniony),

– Sieć kawiarni – Cafe Stor kompostuje fusy po kawie i bezpłatnie udostępnia je swoim klientom jako pełnowartościowy kompost oraz rezygnuje z jednorazowych kubków do kawy na wynos i zachęca klientów do przynoszenia własnych obniżając jednocześnie cenę.

Jak pozyskać wsparcie i finansowanie opracowania modelu GOZ?

Kancelaria GRANTINO wspiera przedsiębiorców w pozyskiwaniu środków unijnych na ten cel, posiada niezbędne doświadczenie w pisaniu wniosków oraz ma w gronie współpracowników ekspertów specjalizujących się w audytach przedsiębiorstwa w zakresie zapewnienia pełnego doradztwa przy tworzeniu modelu GOZ.

Podobne wpisy