Jednym z głównych celów Unii Europejskiej jest transformacja cyfrowa oraz energetyczna. Przejście do nowoczesnej i przyjaznej dla środowiska Unii Europejskiej możliwe jest m.in. dzięki środkom udostępnianym przez Komisję Europejską w wieloletnich ramach finansowych i programach inwestycyjnych.

W latach 2014-21 był to Plan Inwestycyjny dla Europy (tzw. Plan Junckera). W obecnej perspektywie finansowej jest to program InvestEU, którego celem jest stymulacja inwestycji publicznych i prywatnych o wartości 372 miliardów euro. InvestEU łączy 13 niezależnie dotąd funkcjonujących narzędzi finansowych UE oraz EFSI (Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych) w jedno.

Wsparcie finansowe w ramach InvestEU udzielane jest w formie zwrotnych instrumentów finansowych, takich jak:

  • pożyczki,
  • gwarancje,
  • instrumenty kapitałowe.

W celu udzielenia wsparcia beneficjentom ostatecznym, Komisja Europejska wybiera partnerów wdrażających, którzy w jej imieniu realizują program. Są nimi m.in. Europejski Bank Inwestycyjny lub Europejski Fundusz Inwestycyjny. Instytucje te dokonują z kolei naboru na pośredników finansowych, którzy przygotowują preferencyjną ofertę dla przedsiębiorców w formie:

  • kredytów,
  • leasingów,
  • faktoringu,
  • gwarancji,
  • poręczeń,
  • inwestycji kapitałowych.

Dlaczego warto skorzystać z instrumentów finansowych UE? Otóż pośrednicy finansowi, wykorzystując publiczne środki, zobowiązują się by korzyści przenieść w jak największym stopniu na ostatecznych odbiorców. W porównaniu do standardowej oferty, przedsiębiorcy mogą więc liczyć na bardziej korzystne i preferencyjne warunki finansowania – np. na większą kwotę finansowania czy obniżenie wymagań dotyczących wkładu własnego.

Więcej o instrumentach finansowych UE na lata 2021-2027 oraz korzyściach jakie płyną z nich dla przedsiębiorców, dowiesz się oglądając powyższą animację.

*Animacja powstała we współpracy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z Krajowym Punktem Kontaktowym ds. Instrumentów Finansowych Unii Europejskiej, w ramach projektu Centrum Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw (CRMŚP) Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Podobne wpisy