Za Polską Izbą Rzeczników Patentowych przekazujemy informację, iż dekretem z dnia 7 marca 2022 r. na terenie Rosji nie przysługuje odszkodowanie z tytułu naruszenia patentu / wzoru użytkowego / wzoru przemysłowego, należącego do podmiotów „związanych z obcymi państwami, które dopuszczają się nieprzyjaznych działań przeciwko rosyjskim podmiotom prawnym i osobom fizycznym”, w tym z Polski.

W załączeniu dekret oraz tłumaczenie maszynowe na język polski.

https://www.rzecznikpatentowy.org.pl/komunikaty/mail/zal/1064_Dekret_07_03_2022_Rosja_oryginal.pdf
https://www.rzecznikpatentowy.org.pl/komunikaty/mail/zal/1065_Dekret_07_03_2022_tlumaczenie.pdf

Podobne wpisy