Kancelaria nawiązała dziś stałą i sformalizowaną współpracę z amerykańską firmą Policy Bridge z siedzibą w Waszyngtonie, która specjalizuje się w polityce gospodarczej i handlowej, misjach handlowych i gospodarczych, akceleracji firm na amerykańskim rynku, pozyskiwaniu amerykańskich kontraktów rządowych, a także dyplomacji handlowej. W swej ofercie partner posiada szeroką gamę usług – od analiz polityk publicznych, opracowanie strategii ustawodawczych i regulacyjnych, poprzez usługi public relations, opracowanie strategii biznesowych, aż po organizację misji gospodarczych i innych wydarzeń gospodarczych. Jej misją jest wspieranie wielostronnych kontaktów handlowych między krajami, rządami i korporacjami, które sprzyjają tworzeniu wszechstronnego, sprawnego i dynamicznego międzynarodowego ekosystemu gospodarczego. Dla naszej Kancelarii oznacza to zwiększenie zakresu usług o kompleksowe usługi doradcze związane z wchodzeniem przez polskich producentów i usługodawców na rynek Stanów Zjednoczonych, akceleracji tam firm z polskim kapitałem oraz organizację wydarzeń promocyjnych dla polskich przedsiębiorców na kontynencie amerykańskim. Współpraca obu firm trwa już od kilkunastu miesięcy.

Podobne wpisy