EIC Accelerator to program skierowany do małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) ze wszystkich branż, w tym startupów działających for-profit, pochodzących z państw członkowskich UE lub krajów stowarzyszonych z programem Horyzont Europa.

Jest to instrument dedykowany pojedynczym podmiotom z sektora MŚP, które wykazują wysoki potencjał do wzrostu, mają przełomowe rozwiązania (technologię, produkt, usługę) znajdujące się w fazie bezpośrednio poprzedzającej skalowanie i zamierzają wdrożyć je na rynek europejski i globalny.

Komisja Europejska preferuje projekty charakteryzujące się wysokim poziomem ryzyka oraz wysokim potencjałem rozwojowym.

O wsparcie firma musi aplikować samodzielnie. Nie ma możliwości złożenia wniosku jako konsorcjum.

Warunkiem podstawowym, który trzeba spełnić przy składaniu wniosku, jest posiadanie prototypu oraz osiągnięcie co najmniej 5. poziomu gotowości technologicznej TRL (ukończony poziom TRL 4 – przeprowadzona weryfikacja technologii w laboratorium lub warunkach zbliżonych do rzeczywistych).

Wyróżnia się 2 rodzaje aplikacji:

  • Accelerator Open: Nie ma narzuconych obszarów tematycznych. Przedsiębiorca sam określa temat, w ramach którego składa wniosek.
  • Accelerator Challenge: Wspierane są startupy i MŚP, które opracowują rozwiązania w ramach wskazanych strategicznych technologii.  W 2022 r. takimi wyzwaniami są: Fit for 55 oraz Technologies for Open Strategic Autonomy

CO OFERUJE

W ramach instrumentu dostępne jest finansowanie mieszane (w różnych proporcjach) składające się z:

  1. grantu – kwota dofinansowania do 2,5 mln euro – 70% kosztów kwalifikowalnych. Granty finansują projekty na poziomie od TRL 5/6 do TRL 8

 i/lub

  1. komponentu inwestycyjnego –  finansowanie kapitałowe w wysokości od 0,5 do 15 mln euro, w uzasadnionych przypadkach także powyżej tej kwotyFinansowanie jest przeznaczone na działania powyżej TRL 8, w tym szczególności na komercjalizację i skalowanie rozwiązania.

Czas trwania projektu innowacyjnego od TRL 5/6 do TRL 8 wynosi od 12 do 24 miesięcy.

We wniosku należy podać m.in. oczekiwane rezultaty związane z realizacją projektu, a także oszacować jego wpływ na przyszłą kondycję firmy, np. na wysokość jej obrotów, zatrudnienie, sprzedaż, stopę zwrotu z inwestycji czy rentowność.

PROCES APLIKACJI 

ETAP 1. Krótki wniosek (short application), który obejmuje:

  • Formularz interaktywny (ok. 5-stronicowe podsumowanie),
  • Pitch deck presentation (10 slajdów),
  • Video pitch (3 minuty).

Decyzja o udzieleniu wsparcia podejmowana jest po ocenie projektu, którą przeprowadza indywidualnie 4 ekspertów z zakresu technologii, biznesu oraz finansów.

Nabór wniosków do pierwszego etapu jest ciągły. To oznacza, że aplikację można złożyć w każdym momencie i po 4-6 tygodniach Komisja Europejska informuje o wyniku (GO/NO GO).

W przypadku pozytywnej oceny wnioskodawca zaproszony będzie do złożenia w przeciągu 12 miesięcy pełnej aplikacji.

ETAP 2. Przygotowanie długiego wniosku (full application).

Podczas przygotowania tego wniosku MŚP mogą skorzystać z usług dedykowanego Business Coacha, który skonsultuje wniosek i pomysł. Z usług coacha będzie można korzystać przez 3 dni.

ETAP 3. Złożenie długiego wniosku (full application). W 2022 r. obowiązuję trzy terminy naborów: 23 marca, 15 czerwca i 5 października (tzw. cut-off dates). Terminy na rok 2023 poznamy na przełomie roku.

Ocena wniosku trwa ok. 6 tygodni. Wniosek jest oceniany indywidualnie przez 3 ekspertów.

W przypadku pozytywnej oceny wnioskodawca zaproszony do IV etapu.

ETAP 4. Panel z jury. Ostatni, 4. etap aplikacji odbywa się w 10-12 tygodniu od dnia zakończenia naboru pełnych wniosków. Jury składa się z 5-6 ekspertów wyróżniający się doświadczeniem w różnych dziedzinach jako przedsiębiorcy, którzy z sukcesem prowadzą innowacyjne przedsiębiorstwa na skalę europejską lub globalną, inwestorzy (banki, venture capital, aniołowie biznesu, itp.) oraz eksperci zaangażowani w ekosystemy innowacji.

Panel odbywa się w Brukseli albo online.

Panel trwa maks. 40 min i zawiera:

  • 10-minutową prezentację (pitchdeck), którą MŚP złożyło na 3. etapie wniosku.
  • 30-minutową sesję pytań i odpowiedzi.

Kancelaria Grantino służy pomocą w przejściu przez opisaną procedurę aplikacyjną na każdym jej etapie.

Podobne wpisy