Komisja Europejska przyjęła program pracy Europejskiej Rady ds. Innowacji (EIC) na 2022 rok: ponad 1,7 mld euro do wykorzystania na przełomowe innowacje!

9 lutego 2022 r. Komisja Europejska przyjęła program pracy Europejskiej Rady ds. Innowacji na rok 2022 (EIC WP2022). Tym samym została uruchomiona kolejna pula finansowania – w tym roku jest to ponad 1,7 mld euro do wykorzystania na przełomowe innowacje i tworzenie nowych nisz rynkowych. Innowatorzy mogą aplikować do EIC Pathfinder, Transition i Accelerator.

Działania dostępne w 2022 r.

Pathfinder – działanie dla multidyscyplinarnych zespołów badawczych. Środki o wartości 350 mln euro mają być przeznaczone na podjęcie wizjonerskich badań, które mogą doprowadzić do przełomów technologicznych.

Zespoły badawcze mogą ubiegać się o granty w wysokości od 3 do 4 milionów euro.

Konkursy zostaną otwarte 1 marca br. – dla Pathfinder Open i 15 czerwca br. –  dla Pathfinder Challenges.

Większość środków przyznawana jest w drodze otwartych konkursów bez określonych z góry priorytetów tematycznych. Natomiast 167 mln euro przeznaczono na sprostanie sześciu wyzwaniom:

  • zarządzanie dwutlenkiem węgla i azotem oraz ich waloryzacja,
  • średniookresowe, zintegrowane z systemami magazynowanie energii,
  • kardiogenomika,
  • technologie ciągłości opieki zdrowotnej,
  • oparte na DNA cyfrowe przechowywanie danych oraz alternatywne kwantowe przetwarzanie informacji
  • komunikacja i detekcja.

EIC Transition – finansowanie o wartości 131 mln euro na przekształcenie wyników badań w możliwości innowacyjne.

Konkursy będą koncentrować się na wynikach uzyskanych w ramach projektów EIC Pathfinder oraz projektów typu Proof of Concept ogłaszanych przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (ERC – European Research Council), w celu dopracowania technologii i stworzenia uzasadnienia biznesowego dla konkretnych zastosowań. W konkursach mogą brać udział konsorcja i mogą ubiegać się o dotacje w wysokości 2,5 mln euro (lub więcej w uzasadnionych przypadkach).

Nabór wniosków będzie otwarty w trybie ciągłym od 1 marca 2022 r. .
60,5 mln euro przeznaczono na sprostanie trzem wyzwaniom w ramach EIC Transition:

  • ekologiczne urządzenia cyfrowe dla przyszłości,
  • integracja procesów i systemów w zakresie technologii czystej energii,
  • terapie i diagnostyka oparte na RNA w przypadku złożonych lub rzadkich chorób genetycznych.

EIC Accelerator – budżet tego działania w 2022 r. wynosi 1,16 mld euro i jest przeznaczony na rozwój i skalowanie innowacji, które mają potencjał tworzenia nowych rynków lub zakłócania istniejących. Udział w tym działaniu mogą brać startupy oraz MŚP o dużym potencjale innowacyjnym.

W ramach EIC Accelerator możliwe jest uzyskanie finansowania mieszanego, łączącego kapitał własny (lub quasi-kapitał własny, taki jak pożyczki zamienne) w wysokości od 0,5 mln do 15 mln euro za pośrednictwem funduszu EIC z dotacjami w wysokości do 2,5 mln euro.

Nabór do EIC Accelerator jest w trybie ciągłym.

W 2022 r. KE przeznaczyła prawie 537 mln euro na przełomowe innowacje w zakresie technologii na rzecz otwartej autonomii strategicznej i technologii „Fit for 55”. 

Wnioski do ww. programów należy składać poprzez stronę Funding and Tender Opportunities – link do generatora wniosków dotyczących konkursów w ramach Europejskiej Rady ds. Innowacji (EIC Council). 

Wszystkie projekty Europejskiej Rady ds. Innowacji mają dostęp do usług pn. Business Acceleration Services, w ramach których beneficjenci ww. działań mają dostęp do trenerów, mentorów i wiedzy specjalistycznej, maja możliwość nawiązania współpracy partnerskiej z przedsiębiorstwami, inwestorami i innymi podmiotami, a także otrzymują dostęp do szeregu innych usług i wydarzeń.

Nowości w programie pracy na 2022 r. 

EIC Scale-Up 100 – celem tej inicjatywy jest zidentyfikowanie 100 obiecujących unijnych przedsiębiorstw z sektora wysokich technologii, które mają potencjał, aby stać się „jednorożcami” wycenianymi powyżej 1 mld euro.

Inwestycje kapitałowe powyżej 15 mln EUR – EIC Accelerator umożliwi przedsiębiorstwom pracującym nad technologiami o strategicznym znaczeniu dla Europy ubieganie się o inwestycje EIC o wartości przekraczającej 15 mln EUR.

Silniejsze wsparcie dla kobiet-innowatorów – opierając się na danych dotyczących udziału kobiet – wskaźnik innowacyjności pod kątem płci i różnorodności pokazuje, że firmy kobiece potrzebują dodatkowego wsparcia. Dlatego w ramach przyznawanych przez KE nagród dla kobiet-innowatorek, w edycji 2022 r. przewidziano dwie dodatkowe nagrody dla innowatorek poniżej 35. roku życia. Łącznie będzie możliwość ubiegania się o 6 nagród: trzy nagrody dla najbardziej inspirujących kobiet-innowatorek w całej UE i krajach stowarzyszonych z programem „Horyzont Europa” oraz trzy nagrody dla najbardziej obiecujących „wschodzących innowatorów” poniżej 35. roku życia.

Więcej terminów składania wniosków: w 2022 r. dla EIC Transition i Accelerator zostaną otwarte częstsze terminy składania wniosków, a dla EIC Transition wprowadzony zostanie ciągły proces składania wniosków. Ponadto wnioskodawcy ubiegający się po raz drugi o udział w programie EIC Accelerator będą mogli opisać i obronić ulepszenia wprowadzone w ich ponownym wniosku, tak jak miało to już miejsce w przypadku programu EIC Pathfinder.

cut-offs-2022

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.

Podobne wpisy